výstava

Ivana Oroszova - Zvestovanie

Ivana Oroszová sa vracia do Galérie Čin Čin s novým cyklom pod názvom Zvestovanie. Témou súčasnej série je hľadanie hodnôt a záchrana Zeme. Kurátorka: Dorota Vlachová
Táto akcia sa konala v minulosti

Zvestovanie. O to naliehavejšie v období ticha a zastavenia, ktoré ešte viac odkryla súčasná kríza  spôsobená vírusom.  Následný chaos, ktorý so sebou priniesla, hľadanie nových komunikačných kanálov, strach o vlastnú existenciu, nie je síce ideálnym časom na výstavnú prezentáciu, o to silnejšie však táto situácia ukrývania sa a strachu umocnila Oroszovej myšlienku uzavretosti a hľadania ľudskosti v dnešnej dobe.

Výstava bez „divákov“ je iba nepatrným zlomkom nezáujmu o oveľa vážnejšie celospoločenské a celosvetové problémy a odráža posolstvo vystavených obrazov. 

V súbore diel prevažne komorných formátov, vo  „veselej expesívnej farebnosti,  Ivana využíva techniku olejomaľby na prerozprávanie nelichotivých tém súčasnej doby.  Zobrazované príbehy jednotlivých obrazov sa odohrávajú v samotnej prírode – oáze pokoja.  Konkrétne je  to záhrada, kúsok ohraničeného miesta, ukrytého pred okolitým svetom, ktorá  má paradoxne poskytnúť  návštevníkovi oázu pokoja, aby získal silu na šírenie načerpanej energie ďalej do sveta.  Práve preto sa motív záhrady stal nosným prvkom tejto kolekcie.
Do Rajskej záhrady sa však vkradol duch dnešnej doby a pri bližšom pohľade na diela tak narušil pomyselný pokoj a harmóniu tohto miesta.  Záhrada ako miesto duchovnej podstaty a harmónie je zobrazená  aj na ústrednom diele  Zvestovanie. Toto dielo, ktoré vycháda z inšpiračných zdrojov starých majstrov, pomyselnou linkou spája klasické  hodnoty a vieru pretrvávajúcu v čase aj napriek nepriazni osudu.   

Táto myšlienka je v jej olejomaľbách zastúpená zobrazením prameňov, parkov, záhrad  a tých, ktorí im momentálne vládnu – nás ľudí. Je to Rajská záhrada poznačená bezcitným   a surovým zaobchádzaním niektorých jedincov, kvôli ktorým  prichádza o  svoju nedotknutosť a čistotu. Postupne sa stráca v chaose, expanduje a pohlcuje v sebe svoje vlastné príbehy. 

Napriek konfliktným témam, ktoré Ivana reflektuje vo svojich prácach, cyklus  Zvestovanie vyjadruje  jej túžbu vrátiť sa bližšie ku koreňom,  k prírode a k prirodzenosti. Nájdenie svojich koreňov a seba samého  je pre autorku symbolom tejto doby,  kedy nás táto cesta hľadania vracia k prírode, jednoduchosti a udržateľnosti  života na Zemi a jeho  zachovaniu aj pre budúce generácie.  Je to kolekcia obrazov, v ktorej sa snaží nájsť oázy pokoja v dobe, kedy sa stále viac vzďalujeme od  prírody a tým aj od svojej podstaty a seba samých.  Oroszovej odkaz pre  divákov  je hľadanie hodnôt a pokory  v 21. storočí.

Odporúčame

divadlo

Láskavé bohyne

Fiktívne memoáre vzdelaného a kultivovaného dôstojníka SS, ktoré sa nielen vo Francúzsku stali kultúrnou udalosťou (Goncourtova...Viac
St 1.2.2023 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!
iná akcia

Kurátorský výklad k výstave Straty a nálezy

Ne 12.2.2023 / Schaubmarov mlyn v Pezinku
odporúčame!
divadlo

Generácia Z- Fantomas

Ut 28.2.2023 / DPOH
odporúčame!
festival

Konvergencie: Janáček

2.3.2023 - 12.3.2023 / Bratislava
odporúčame!