výstava

História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre pozýva na výstavu História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne, ktorá bude pre verejnosť prístupná od 17. 6.
do septembra 2022 v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra – Múzeu keramickej plastiky v Modre.

 

Dátum premiéry:
16.06.2022, Št
17.06.2022, Pi - 10.09.2022, So

Výstavný projekt Telemark múzea porcelánu v nórskom Porsgrunne s názvom História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne, predstavuje začiatky a rozvoj jedinej fabriky
na výrobu porcelánu v južnej časti Nórska. Zameriava sa aj na prezentáciu vývoja dizajnu porcelánových výrobkov od svojich počiatkov až do súčasnosti. 

Poslaním Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre – Múzea keramickej plastiky je dokumentácia a prezentácia keramickej tradície v regióne. Výsledky výskumu dokumentujú dve samostatné expozície – Galéria Ignáca Bizmayera a Múzeum slovenskej keramickej plastiky. V súčasnosti, kedy je múzeum súčasťou medzinárodného projektu Deň hliny – Čaro hliny (Clay Day – Magic of Clay), ktorého cieľom je spolupráca,  podpora kapacít kultúrnych aktérov a práce s múzejným publikom, sa téma keramickej tradície rozvíja nielen prostredníctvom recipročných výstav v oboch krajinách, ale aj
formou vzájomného stretávania sa zástupcov zúčastnených inštitúcií na odborných i neformálnych fórach. „Hlavnou témou tejto zaujímavej spolupráce je hlina, z ktorej sa vyrába modranská keramika i nórsky porcelán. S cieľom výmeny skúseností, spoznávania vzájomných „hlinených" tradícií i nových postupov pri múzejnej prezentácii keramickej tradície nás, múzejníkov, tento projekt nesmierne obohatil,“ povedala Viera Jančovičová, riaditeľka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra.

„Výstave Telemark múzea v Modre predchádzal výstavný projekt SNM – Múzea Ľudovíta Štúra Príbeh modranskej keramiky (The story of Modra Ceramics), otvorený v nórskom Porsgrunne v máji 2022. Výstava kurátorky Agáty Petrakovičovej Šikulovej prezentovala tradičnú modranskú keramiku, ktorú dalo SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou a mestom Modra vyrobiť podľa historických predlôh.
Múzeum Ľudovíta Štúra je ďalším z úspešných realizátorov projektov, podporených z EHP grantov v rámci múzeí SNM, pričom za všetko hovoria zaujímavé výsledky vzájomnej spolupráce,“  doplnil Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Odporúčame

festival

Staromestské kultúrne leto 2022

Mestská časť Bratislava-Staré mesto pre vás počas letných prázdnin opäť organizuje hudobné, divadelné a iné voľnočasové aktivity...Viac
26.6.2022 - 25.8.2022 / Bratislava
odporúčame!
literárna akcia

O demokratoch - rozhovor o knihe

Román Demokrati napísal Janko Jesenský na základe osobnej skúsenosti z pôsobenia v politike. Aj napriek tomu, že sám bol...Viac
Pi 30.9.2022 / Múzeum Janka Jesenského
odporúčame!
vážna hudba

Konvergencie 2022: Debussy / Ravel / Franck “francúzsky večer”

Št 22.9.2022 / Primaciálny palác
odporúčame!
iná akcia

Múzeum Janka Jesenského dočasne otvorené

7.7.2022 - 26.8.2022 / Múzeum Janka Jesenského
odporúčame!