výstava

Denisa Slavkovská - Synthesize me

Výstava Denisy Slavkovskej prezentuje jej najnovšiu maliarsku tvorbu, v ktorej sa ponára hlbšie do problematiky tela a telesnosti.

 

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
06.08.2022 17:00, So

Postupuje pritom od veľkých antropomorfných celkov k ich abstrahovaniu, rozkladaniu a novému zlúčeniu. Anatomickú presnosť detailov do istej
miery v tejto sérii nahrádza idealizáciou.

Vyhladzovanie štruktúr má za následok zjednotenie a zrovnoprávnenie rozličných častí, spôsobuje však aj isté zneistenie a príťažlivosť miesiacu sa s bizarnosťou, ktoré v
sebe nesie toto zmätenie organických foriem.

Konkrétne telesné prvky sa rozpúšťajú a prelínajú v tušených hmotách a tvaroch, ktoré si s telom asociujeme, ktoré sú nám známe z blízkeho (seba)pozorovania, ale i s vnútornými časťami tela. Tie sú väčšinou skryté nášmu oku, hoci sú integrálnou súčasťou nášho ja, vitálne, živé a prežívané a predsa vzdialené a takmer neznáme.

Pokožka rôznych odtieňov, obliny, záhyby, kosti či vnútorné orgány sa spájajú do spoločného celku a ukazujú pohľad na niečo tak zdanlivo banálne ako telo v novom svetle.
Človek sa v ňom nestráca, ale prepája a dalo by sa povedať, že i nanovo objavuje.

Zhumanizuj ma.
Zhypnotizuj ma.
Syntetizuj ma.

Jana Babušiaková, kurátorka

Denisa Slavkovská (1994 ) je maliarka s interdisciplinárnymi presahmi, ako je grafika, objekt či inštalácia. Vo svojej tvorbe kontempluje medzi
témami pamäť priestoru a fenomén bytia. Bakalárske štúdium ukončila na TU v Košiciach v ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením prof.PhDr. Petra Rónaia, akad.mal. Používa minimalistický jazyk, symboly a uvažuje vo vrstvách a líniách.
Počas svojho štúdia absolvovala rôzne stáže a rezidencie.V dielach, ktoré vytvorila na VŠVU na katedre maľby sa sústreďuje viac na človeka, ako bytosť a jeho mentálny stav.

V najnovšej tvorbe posúva možnosti tejto témy a priznáva fascináciu ľudským telom, tvarom a farbou.
Bola finalistkou ceny VUB maľba roka 2021 a dostala sa na longlist medzinárodného ocenenia Strabag Artaward International 2022.
Vystavovala v zahraničí ako napríklad v Berlíne ,
Kyjeve , Viedni a Ústí nad Labem.

Výstava sa koná v Blu Gallery, Modra, Štúrova 93 

 

Odporúčame

film

Vražda v divadle

Ne 4.12.2022 / Kino Nostalgia
odporúčame!
divadlo

Las Vegas Varieté

Zábavný, zvrhlý, zvodný revuálny zážitok! Dekadencia, humor, očarujúce cirkusové, tanečné a spevácke čísla, burlesque a Vy -...Viac
So 3.12.2022 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
výstava

Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy

Nová výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90...Viac
23.9.2022 - 26.3.2023 / Múzeum dejín mesta - Stará radnica
odporúčame!
výstava

Z depozitára: Vrecúško z protileteckého krytu

1.11.2022 - 30.11.2022 / Múzeum dejín mesta - Stará radnica
odporúčame!