výstava

Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času

Výstava Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času predstavuje revitalizáciu a prestavbu komplexu budov najstaršej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorá sídli v historických priestoroch v centre hlavného mesta.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
09.10.2019 17:00, St

Pri príležitosti osláv storočnice tejto významnej kultúrnej inštitúcie Vás pozývame k nahliadnutiu do priebehu zásadnej rekonštrukcie, ktorá pozmenila knižnicu do súčasnej podoby.

Miesto konania: Barokové nádvorie UKB, Ventúrska 11

Univerzitná knižnica v Bratislave vznikla 10. októbra 1919. Základ jej fondov tvorili zbierky zaniknutej bývalej Alžbetínskej univerzity. Okrem vzácnych historických knižníc významných osobností a inštitúcií je v univerzitnej knižnici uložená aj kompletná zbierka Slovanského ústavu (tzv. Štúrova knižnica). 20. novembra 1920 jej bolo ako jedinej knižnici na Slovensku priznané právo povinného výtlačku, tým sa stala prvou konzervačnou knižnicou na území Slovenska. Od roku 1924 vlastní aj vzácnu Bašagićovu zbierku, ktorú získala kúpou od známeho bosnianskeho literáta, vedca a zberateľa Safveta bega Bašagića. V roku 2000 bola táto vzácna kolekcia zapísaná do zoznamu. Pamäť sveta UNESCO. Za účelom prehliadky Bašagićovej zbierky 19. októbra 2015 navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave aj Pan Ki-mun, generálny tajomník OSN. Počas uplynulých rokov knižnica privítala i ďalšie významné osobnosti domáceho a svetového politického a kultúrneho diania (napr. Laura Bushová, Raisa Gorbačovová, Silvia Gašparovičová a i.).

V priebehu fungovania knižnice prebiehali v historických priestoroch knižnice viaceré čiastkové rekonštrukcie, ktoré sa dotkli nielen interiérov, ale aj exteriérov budov. Najvýznamnejším zásahom bol projekt „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum (MFKC) – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave“, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2001 – 2006.

Výstava vizuálne dokumentuje premeny historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave v priebehu rokov, ktoré zásadne ovplyvnili jej fungovanie. Jednotlivé panely znázorňujú časovú os, odhaľujúcu pôvodnú funkciu historických budov. Zdôrazňujú všetky dôležité medzníky, ktoré formovali priestory Univerzitnej knižnice do dnešnej podoby modernej multifunkčnej kultúrnej a otvorenej inštitúcie celoslovenského významu.

-------------

Otváracie hodiny: výstava je dostupná počas otváracích hodín knižnice (PO 15-21, UT-PI 9-21, SO 9-15)

 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Univerzitná knižnica v Bratislave. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.

Odporúčame

letný festival

Uprising festival 2020

28.8.2020 - 29.8.2020 / Zlaté piesky
odporúčame!
výstava

Olja Triaška Stefanović / Bratstvo a jednota

11.6.2020 - 13.9.2020 / GMB - Mirbachov palác
odporúčame!
koncert

Katarzia - Celibát tour

Pi 23.10.2020 / Nová Cvernovka
odporúčame!
prednáška / diskusia

Metódy vypočúvania a získavania informácií

Po 28.9.2020 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!