výstava

Art Brut v krajinách V4

Aktuálna výstava Art Brut v krajinách V4 mapuje tento fenomén na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku. V jednotlivých krajinách organizátor projektu Antonín Krejčíř, riaditeľ Kunštát Pro Futuro o.p.s. oslovil odborníkov z radov teoretikov, výtvarníkov či terapeutov, ktorí sa ľuďom s neškoleným prejavom venujú, s cieľom vytvoriť reprezentatívny výber diel.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
30.08.2023 17:00, St

Za Slovensko ho zo súkromných archívov, OZ Krídla a Ústavu Karola Matulaya pripravili výtvarníci Vladimír 
Kordoš s Dušanom Nágelom. Okrem autorských prác vybraná kolekcia po prvýkrát predstavuje
metodiku práce s neškolenými autormi.

Na Slovensku art brut nepriamo nadväzuje aj na dlhú tradíciu tzv. insitného umenia (autor pojmu Štefan Tkáč), ktoré bolo v medzinárodných kontextoch pravidelne, od 60. rokov 20. storočia prezentované na trienále v Slovenskej národnej galérii.

Za českú stranu kolekciu diel pripravili Atelier KreAt v Brne a Atelier Radostné tvorby v Prahe. Maďarský výber
zastupuje budapeštianska galéria Art Brut (BAB), ktorú spravuje Moravcsikova nadácia, diela z Poľska pripravili Stacja Badawcza Outsider Art v Krakove, Sliezske múzeum v Katoviciach a súkromní zberatelia v Plocku.

Ako výstava ukazuje, fenomén art brut zastrešuje širokú škálu výtvarných názorov a prístupov
bez možnosti jednoduchej kategorizácie, pretože sa jej zo svojej povahy vzpierajú. Ich podstatnou
črtou je veľká miera autenticity a originality autorských rukopisov.
Na vystavené diela sa dá nahliadať
z pohľadu histórie umenia, arteterapie či psychiatrie, pre aktuálnu výstavu sme ako ťažiskový zvolili
výtvarný prístup s dôrazom na kvalitu diel a môžu tak byť inšpiráciou pre svet profesionálnej scény aj
pre diváka.

Daniela Čarná, Vladimír Kordoš

Art brut

Neškolený výtvarný prejav sa dostal z periférie do centra pozornosti umelcov a historikov umenia
koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Dovtedy okrajové formy umenia prírodných národov, ľudového,
naivného umenia, umenia outsiderov, psychicky handicapovaných či detí, ktoré spájala absencia
výtvarného školenia a spontánnosť tvorby, sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohé smery a umelecké
programy a sú nimi dodnes. Tvorba neškolených autorov sa začala prezentovať na výstavách, často
v paralelách s profesionálnou scénou, začali vznikať prvé špecializované zbierky.

Jean Dubuffet, autor pojmu art brut a obhajca neškoleného výtvarného prejavu, spolu s Antoni
Tapièsom a André Bretonom založili v roku 1945 Spoločnosť pre pôvodné umenie a vybudovali
zbierku neškolených autorov (Collection de l´art brut v Lausanne). Nevyčleňovali pritom izolovanú
kategóriu umenia duševne chorých a relativizovali pojem „normálnosti“. Art brut vnímali ako
„pôvodné, prirodzené umenie, v ktorom sa schopnosť invencie a tvorby, ktorá existuje v každom
človeku... a prejavuje sa celkom bezprostredne, bez zámernosti“
. Prieniky medzi neškoleným
prejavom a profesionálnou scénou boli koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia živé a prispeli k
integrovaniu a kanonizovaniu niektorých autodidaktov (Henri Rousseau, Tivadar Kostka Csontváry,
Adolf Wölfli a i.). 

Autor projektu: Antonín Krejčíř
Kurátori: Vladimír Kordoš, Dušan Nágel (SK), Antonín Krejčíř, Vladimír Drábek, Jaromír Typlt (CZ), Zsuzsi Kardos, Lájos Simon (HU), Grażyna Borowik, Andrzej Kwasiborski (PL)
Manažér projektu: Ivan Jančár
Odborná spolupráca: Eva Janíková, OZ Krídla

Súčasťou výstavy sú sprievodné podujatia:

streda 30. 8. 9:00 - 16:00 Medzinárodná odborná konferencia, organizátor OZ Krídla a Eva
Janíková, program a registrácia: www.kamiseminar.sk/kridla/
štvrtok 31. 8. 9:00 - 15:00 workshopy, organizátor OZ Krídla, viac informácií a registrácia

streda 6. 9. o 16:00 kurátorský sprievod výstavou s Vladimírom Kordošom a Dušanom Nágelom
streda 6. 9. o 17:00 Drsne a nežne, režisér Ľubomír Štecko, premietanie úspešného dokumentu
o fenoméne Art Brut na Slovensku a v Čechách, Štúdio 5

streda 13. 9. o 16:00 kurátorský sprievod výstavou s Vladimírom Kordošom a Dušanom Nágelom
streda 13. 9. 17:00 prednášky Vladimíra Kordoša, Dušana Nágela a Jána Šubu, Štúdio 5
1. Daniel Horák v našom tvorivom spoločenstve  
2. Metodika letných výtvarných sústredení na Schaubmarovom mlyne v Pezinku

streda 20. 9. o 16:00 kurátorský sprievod výstavou s Vladimírom Kordošom a Dušanom Nágelom
streda 20. 9. o 17:00: Drsne a nežne, režisér Ľubomír Štecko dokument o fenoméne Art Brut na Slovensku a v Čechách, Štúdio 5

Odporúčame

film

Na ceste s mamou

Muž chce splniť želanie svojej umierajúcej matky a pochovať ju v jej dome... Keď matka zomrie, naloží ju na zadné sedadlo svojho...Viac
Kino Lumière / Kino Lúky
odporúčame!
film

Napoleon

Epická dráma zobrazuje život legendárneho francúzskeho panovníka Napoleona Bonaparteho (Joaquin Phoenix), približuje jeho...Viac
26.2.2024 - 27.2.2024 / Kino Lumière
odporúčame!
divadlo

Generácia Z: Krása nevídaná

27.2.2024 - 15.4.2024 / DPOH
odporúčame!
výstava

Dominik Pirháč
 - Uzatvorenie priestoru

15.2.2024 - 31.3.2024 / Galéria NOVA
odporúčame!