vážna hudba

Viva Musica! Vivaldi/Candotto: For Seasons (composed by climate data)

Mari Samuelsen, husle, Slovenská filharmónia, Kevin Griffiths, dirigent. Súčasťou programu 18. ročníka festivalu Viva Musica! bude slovenská premiéra diela For Seasons (composed by climate data), ktoré vzniklo z iniciatívy členov orchestra NDR Elbphilharmonie v Hamburgu ako reakcia na globálne klimatické zmeny. Vstup je voľný.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

POZOR! Zmena miesta - Z dôvodu vysokého rizika silného vetra a zrážok koncert presúvame do koncertnej siene Slovenskej filharmónie (Reduta). Začiatok ostáva nezmenený - 19:30. Vstup je voľný (do zaplnenia kapacity sály).

Dielo je rekompozíciou Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho (vyd. v roku 1725), ktoré sú považované za najznámejšie hudobné zobrazenie prírody. Klimatické zmeny, ktorými planéta prešla od ich vzniku, boli na základe získaných dát aplikované do pôvodnej partitúry a vďaka technológiám sa tak stali „počuteľnými“: dnešné štyri ročné obdobia znejú menej harmonicky, strácajú svoju pôvodnú rovnováhu a hranice medzi nimi sa stierajú.

Na projekte spolupracoval medzinárodný tím zložený z vedcov, softvérových inžinierov a hudobných aranžérov a jeho premiéra sa uskutočnila v novembri 2019v interpretácii orchestra NDR Elbphilharmonie pod taktovkou ich šéfdirigenta, Alana Gilberta.

Na festivale Viva Musica! zaznie For Seasons v podaní nórskej huslistky Mari Samuelsen (na festivale sa v minulosti predstavila aj ako sólistka v diele Maxa Richtera Vivaldi Recomposed) a orchestra Slovenskej filharmónie pod taktovkou britského dirigenta Kevina Griffithsa.

Vstup na podujatie je bezplatný.

Koncert je realizovaný v spolupráci so Slovenskou filharmóniou a so súhlasom NDR Elbphilharmonie Hamburg.

Dielo For Seasons vzniklo z iniciatívy členov orchestra NDR Elbphilharmonie Hamburg v spolupráci s agentúrou Jung von Matt Spree. Autormi rekompozície Vivaldiho Štyroch ročných období sú Simone Candotto (NDR Elbphilharmonie), Christian Rühle (Markenfilm Space), Fernando Knof a Felipe Sanchez-Luna (KlingKlangKlong), Sven Rebholz a Inka Weigl (Jung von Matt Spree).

 Pozrite si program festivalu Viva Musica!

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.