festival
vážna hudba

Študentský festival súčasnej hudby Orfeus - zrušené

Festival ORFEUS si v roku 2021 pripomína výročia skladateľov s blízkym vzťahom k festivalu, ktorí sa podieľali na jeho vzniku a rozvíjaní.

Táto akcia sa konala v minulosti

Z dramaturgie roku 2020, keď sa festival pre pandémiu neuskutočnil, sme si preniesli spomienku na Juraja Beneša (nedožité výročie 80. narodenín).

V tomto roku (2021) si pripomíname 75. narodeniny Vladimíra Bokesa a 70. rokov oslavuje aj Jevgenij Iršai. Všetci menovaní skladatelia s pedagogickým pôsobením na VŠMU boli významnou oporou festivalu a veľa preň znamenali a znamenajú dodnes. Juraj Beneš stál pri zrode festivalu v roku 2000, Vladimír Bokes bol dlhé roky ako vedúci Katedry skladby a dirigovania garantom festivalu a neskôr túto významnú úlohu prevzal Jevgenij Iršai. Všetci zároveň vtlačili silnú pečať do našej skladateľskej komunity a významne ovplyvnili viacero generácií študentov skladby na VŠMU.

Ich diela zaznejú na otváracom koncerte 25. októbra. Ďalšie koncerty budú venované prezentácii nových kompozícií študentov kompozície VŠMU a v druhom slede aj bývalých absolventov školy – súčasných profesionálov a hostí. Program festivalu bude pestrý a ponúkne niekoľko typov  koncertov.

Cieľom festivalu je dať priestor pre verejné predvedenie nových hudobných diel študentom skladby. Festival dáva príležitosť zoznámiť sa so súčasnou hudbou aj v širších súvislostiach a dáva priestor na realizáciu aj ďalším študentom fakulty – dirigentom, inštrumentalistom, teoretikom. Podujatie je príspevkom k propagácii súčasnej slovenskej (klasickej) hudby ale aj VŠMU ako inštitúcie. Chceme ním osloviť najmä aktívnych fanúšikov súčasného umenia.

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU