vážna hudba

Solamente Naturali

V Malej sále Slovenskej filharmónie sa v utorok večer predstaví  súbor pre starú hudbu Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Na programe zaznie  Cithara Sanctorum Juraja Tranovského, slovenského evanjelického farára, tvorcu českých a slovenských duchovných piesní a modlitieb. 
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Juraj Tranovský pôsobil od roku 1629 v Oravskom Podzámku a neskôr v Liptovskom Mikuláši.  Zrodili sa tu jeho najdôležitejšie diela, medzi ktoré patria aj  duchovné piesne Cithara sanctorum, prvý evanjelický kancionál na našom území.

Spevník zostavil z vlastných, nemeckých, českých a slovenských nápevov. 
Veľkonočný program je výsledkom skúmania historických dokumentov a objavovania diel starých majstrov, ktorým sa umelecký vedúci súboru  Miloš Valent neúnavne a systematicky venuje. 

Program
Juraj Tranovský: Cithara sanctorum

10€  Malá sála SF, 19.00h

---

Solamente Naturali vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru. Tak je Solamente Naturali raz triom či septetom, inokedy súborom barokového typu, predvádzajúcim barokové oratóriá s orchestrom a zborom. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. 

Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už nestačí jednoducho reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou - ako odhaľuje už samotný názov súboru. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella, Scarlattiho, Lullyho a Rameaua ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie.

Dôležitou súčasťou súboru je spolupráca so zahraničnými umelcami ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, Marek Štryncl, Otto Kargl, Jana Semerádová, Pheobe Cerrai, zbormi Capella Nova Graz, Collegium Marianum a ďalšími. Solamente Naturali je súbor dobre známy aj v zahraničí. Je pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Českej republike, vystúpil na prestížnych festivaloch ako napr. Bostonský festival starej hudby, Händlove slávnosti v Götingene, Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, na renomovanom Haydnovom festivale v Esterháze v Rakúsku, úspešne sa prezentoval na koncertoch vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Taliansku a Poľsku.