vážna hudba

Slovenský komorný orchester + Spevácky zbor Lúčnica (v Jezuitskom kostole)

Úvodný koncert cyklu Hudba v chrámoch sa uskutoční v nedeľu 20. marca v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol na Hlavnom námestí. Členovia Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom uvádzajú koncerty v chrámoch už viac koncertných sezón.
Táto akcia sa konala v minulosti

V Jezuitskom kostole s komorným orchestrom vystúpia  členovia Speváckeho zboru Lúčnica  s členmi Slovenského filharmonického zboru (zbormajsterka Elena Matúšová), ktorí neodcestovali na umelecký zájazd.

Sólistami popoludnia budú sopranistky Marianna Gelenekyová a Mária Hoscheková Mäsiarová, altistka Petra Noskaiová, tenorista Ivan Rychlo a basista Matúš Trávniček. Program koncertu je ladený duchovne.   

Pozor! Koncert sa uskutiční v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) na Františkánskom námestí.

členovia SFZ
Ewald Danel 
umelecký vedúci, husle
Elena Matušová zbormajsterka

Marianna Gelenekyová - soprán
Mária Hoscheková Mäsiarová - soprán
Petra Noskaiová - alt
Ivan Rychlo - tenor
Matúš Trávniček - bas

Program:

Marc-Antoine Charpentier     Te Deum - Prélude
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod     Meditácia na prelúdium C dur (Ave Maria)
Jules Massenet   Meditácia, z opery Thaïs
Mikuláš Schneider Trnavský    Ave Maria
Vladimír Godár    Magnificat
Johann Sebastian Bach     Magnificat D dur, BWV 243

Vstupné 11€