vážna hudba

Pavel Kohout - organový recitál

Organový recitál Pavla Kohouta v koncertnej sále Slovenského rozhlasu. Uznávaný český organový interpret bude hrať z diel skladateľov Bacha, Sokola, Kličku a Liszta.

Táto akcia sa konala v minulosti

Pavel Kohout (1976) patrí k najúspešnejším českým a európskym organistom súčasnosti. Študoval na pražskom konzervatóriu (Jan Kalfus - organ a Jaroslav Vodrážka - organová improvizácia). V štúdiách pokračoval na Hudebnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe pod vedením Jaroslava Tůmu.

Behom štipendijného pobytu na Sweelinckovom konzervatóriu v Amsterdame (1999-2000) sa zaoberal historickou interpretáciou organovej hudby u Jacqua van Oortmerssena. Zúčastnil sa na majstrovských kurzoch pod vedením Haralda Vogela, Oliviera Latryho, Jeana Boyera, Petera van Dijcka, Ludgera Lohmana. V roku 2010 úspešne dokončil na pražskej AMU doktorandské štúdium teórie hudby so zameraním na autentickú interpretáciu organovej hudby českého skladateľa vrcholného baroka Josefa Segera a autorov juhonemeckej organovej školy.

Pavel Kohout je víťazom a laureátom radu národných i medzinárodných interpretačných súťaží. Získal prvé ceny na medzinárodných súťažiach v Ljubljane (1998) a Vilniuse (1999), dalšie hlavné ceny a čestné uznania na súťažiach vo Vamberku, Prahe, Poznani, Kaliningrade, Bruggách a Lübecku. Prestížne ocenenie, ktoré odštartovalo jeho celosvetovú kariéru, získal v roku 2000, ako 24-ročný, na Medzinárodnej organovej súťaži v Tokiu, kde okrem prvej ceny a zlatej medaily, mu bola udelená aj cena „Minoru Yoshida Memorial Prize“ za nejlepšiu interpretáciu diela J. S. Bacha.

Pavel Kohout koncertoval vo väčšine štátoch Európy, v Japonsku, Južnej Kórei, Hongkongu, Singapúre, Izraeli, Sýrii, USA, Austrálii a na Novom Zélande. Hosťoval na významných domácich festivaloch ako napr. Pražská Jar, Český Krumlov, Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Concentus Moraviae, organové festivaly v Olomouci a Litoměřiciach. Spolupracuje s Českým rozhlasom, rozhlasovými stanicami BBS, SBS, ORB, Rádio 3, pedagogicky pôsobí na medzinárodných interpretačných seminároch a je účastníkom v porotách organových súťaží. Nahral viacero CD, na ktorých interpretuje hudbu českého a nemeckého baroka.

Vstup voľný