koncert
vážna hudba

21 Musica Bratislavensis - Musica Aeterna

Koncerty komorného cyklu 21 Musica Bratislavensis.

Táto akcia sa konala v minulosti

Musica Aeterna
Umelecký vedúci Peter Zajíček

Program

24.10.2021- vstupenky
Prvý koncert jesenného cyklu súboru Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka.

Téma koncertu: Nemeckí géniovia I.

Zaznejú diela Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767), rodáka z Magdeburgu, jedného z najväčších hudobníkov svojej doby, ktorého ovplyvnila francúzska a talianska hudba obdobia baroka, ale aj rokoka.

Program:
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767):
Ouvertúra burlesque B dur
Concerto Polon G dur
Tafelmusik I. e mol

Obsadenie:
Radka Kubinová – flauta
Martina Mestická - flauta
Peter Zajíček – husle
Michal Klas – husle
Gabriel Szathmáry – husle
Janka Gubková – husle
Ján Gréner – viola
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník – violone
Peter Guľas – čembalo
Jakub Mitrík – teorba

----------

7.11.2021 - vstupenky
Druhý koncert jesenného cyklu súboru Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka, ktorý hrá na dobových nástrojoch alebo ich kópiách.

Téma koncertu: Nemeckí géniovia ll.

Zaznejú diela Georga Friedricha Händla (1685 – 1759), rodáka z Halle, jedného z najvýznamnejších postáv európskych hudobných dejín, ktorý prevažnú časť tvorivého obdobia prežil v Anglicku. Sám Beethoven ho nazval „nedostižným majstrom“, jeho dielo tvorí celkovo viac ako 600 skladieb.  

Program:
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759):
Concerto grosso op.6 č.1 G dur
Vodná hudba III. G dur
Tu fedel, tu costante?, kantáta pre soprán, 2 huslí a basso continuo
Concerto grosso op.6, č.6 g mol 

Obsadenie:
Martina Mestická - flauta
Peter Zajíček – husle
Michal Klas – husle
Gabriel Szathmáry – husle
Janka Gubková – husle
Ján Gréner – viola
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník – violone
Peter Guľas – čembalo 

----------

5.12.2021 - vstupenky
Tretí koncert jesenného cyklu súboru starej hudby Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka. Súbor hrá na dobových nástrojoch alebo ich kópiách.

Téma koncertu: Európska hudba na Spiši

Popri baníckej činnosti, remeselnej výrobe,  či obchode, pestovali sa na Spiši aj kultúrne tradície - koncerty, divadelné predstavenia, amatérsky uvádzanú hudbu v šľachtických alebo meštianskych salónoch. Hudobné tradície siahajú až do stredoveku a šíriteľmi boli poprední spišskí hudobníci, ktorí hudbu aj komponovali (P.P. Roškovský).

Sólisti:
Matúš Šimko, tenor
David Harant, basbarytón

Obsadenie:
Peter Zajíček – husle
Adam Szendrei - husle
Gabriel Szathmáry – husle
Michal Klas - husle
Ján Gréner – viola
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník – violone
Peter Guľas – čembalo
Jakub Mitrík – teorba

Program:
Joseph Umstatt:  Sinfonia G dur                                          
P. Pantaleon Roškovský OFM: Moteto de Vanitate Mundi pre tenor, organ, bas
P. Pantaleon Roškovský OFM: Moteto Dies Sanctificatus pre bas, sláčiky a basso continuo           
P. Pantaleon Roškovský OFM:  Moteto Regina Coeli laetare pre tenor, bas, sláčiky a basso continuo            
Joseph Haydn: Scherzando C dur, Hob. II:34                                                                            

- o -

Tomaso Albinoni: Sinfonie e concerti op. 2, Sonata II                                                             
Antonio Caldara:
Dafne, drama pastorale per musica
ária Aminta  L´amar senza Speranza
ária Penea  Stillato in pianto

Antonio Vivaldi:
L´estro armonico op. 3
Concerto č. 11 d mol

Vstupné: 10 EUR/zľavnené 5 EUR (seniori, študenti a ZŤP) a hodinu pred koncertom, ak nebude vypredané.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a SOZA.