koncert
vážna hudba

Musica bratislavensis III: Nedele s Musicou Aeternou

Tri nedele od 29. novembra do 13. decembra 2020 budú venované klasickej hudbe. V Zichyho paláci atmosféru nastolí hudobný súbor zameraný na starú hudbu Musica Aeterna s umelecký vedúcim Petrom Zajíčkom.

Táto akcia sa konala v minulosti

Obsadenie:
Martina Mestická – flauta
Peter Zajíček – husle
Gabriel Szathmáry – husle
Ján Gréner – viola
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník – violone

Program:
Anton Zimmermann: Divertimento in F 
Theodor Lotz: Cassatio in B
Joseph Haydn: Scherzando C dur
Anton Zimmermann: Notturno in F

Všetkým návštevníkom sa prikazuje v zmysle zariadenia ÚVZ prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou okrem výnimiek, ako aj vstup so zvýšenou teplotou.

--------

Vstupné je dobrovoľné
Upozorňujeme na povinnosť nosiť rúško a obsadzuje sa 50% kapacity sály!

foto zdroj: musicaaeterna.sk