vážna hudba

Mozart, Kančeli, Dvořák. Šéfdirigent Daniel Raiskin

Slovenská filharmónia sa na úvodnej januárovej dvojici koncertov, vo štvrtok a piatok 12. a 13. januára 2023, predstaví so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Sólistom večerov bude prvý koncertný majster Jarolím Emmanuel Ružička. V Koncertnej sieni zaznejú diela Wolfganga Amadea Mozarta, Giju Kančeliho a Antonína Dvořáka.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin
, dirigent
Jarolím Emmanuel Ružička, husle

Wolfgang Amadeus Mozart    Symfónia č. 41 C dur Jupiterská, KV 551
Gija Kančeli     Chiaroscuro pre husle a komorný orchester
Antonín Dvořák     Česká suita, op. 39

16€ / 13 €   Koncertná sieň SF

Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z najväčších géniov v dejinách hudby skomponoval vyše 600 diel, z toho viac ako 50 symfónií. Poslednou z nich je Symfónia C dur č. 41, Jupiterská, KV 551,  ktorú Mozart napísal tri roky pred svojou smrťou.

Vznikla za šesť týždňov spolu s dvoma ďalšími  symfóniami v lete roku 1788. Jedno z vrcholných diel Mozarta zaznie na úvod januárových koncertov. „Kančeli je jeden z mojich obľúbených autorov,“ hovorí šéfdirigent Daniel Raiskin, ktorý v minulých sezónach  uviedol so Slovenskou filharmóniou jeho skladby Styx pre sólovú violu, miešaný zbor a sláčikový orchester či  sugestívne dielo Nu.Mu.Zu.

Tentokrát s orchestrom naštuduje Kančeliho dielo Chiaroscuro pre husle a komorný orchester, ktorého sólový part zaznie v interpretácii Jarolíma Emmanuela Ružičku, prvého koncertného majstra orchestra Slovenská filharmónia. Na záver zaznie Česká suita, op. 39 Antonína Dvořáka.

Ďalšou dvojicou šéfdirigenta Daniela Raiskina budú marcové vokálno-inštrumentálne koncerty (23. a 24. marec), na ktorých si Slovenská filharmónia pripomenie 30. výročie vzniku nášho štátu.

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (Jozef Chabroň, zbormajster), sólisti a recitátor Štefan Bučko, člen Činohry SND uvedú dvojicu výnimočných skladieb – oratórium na slová Milana Rúfusa Óda na radosť Jána Cikkera a Symfóniu č. 9 d mol, op. 125 s Ódou na radosť Ludwiga van Beethovena, ktorej vyvrcholením je zhudobnenie Schillerovho básnického textu. 30. výročie vzniku Slovenskej republiky rezonuje v bratislavskej Redute od 1. januára 2023, kedy prezidentka Zuzana Čaputová pri tejto príležitosti  odovzdala v priestoroch bratislavskej Reduty najvyššie štátne vyznamenania 28 výnimočným osobnostiam nášho kultúrneho, spoločenského a politického života.  

Slovenská filharmónia si toto jubileum bude pripomínať počas celého roka 2023 viacerými koncertmi.