vážna hudba

Nová slovenská hudba: Slovenský komorný orchester

V nedeľu 7. novembra sa uskutoční v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie druhý koncert cyklu SKO. Zostavený je z diel a venovaný pamiatke zosnulých slovenských skladateľov – Ladislava Kupkoviča, Jozefa Podprockého, Jána Valacha, Romana Bergera, Juraja Hatríka a Milana Nováka. Koncert sa uskutoční v rámci 31. ročníka festivalu Nová slovenská hudba. Začne sa o 16.00 h.

Táto akcia sa konala v minulosti

Mnohí slovenskí skladatelia skomponovali a venovali  diela Slovenskému komornému orchestru, ktorý pravidelne uvádza súčasnú tvorbu  na svojich koncertoch.  Program novembrového popoludnia otvorí Intráda pre sláčikový orchester bratislavského rodáka Ladislava Kupkoviča.  

Nasledovať bude Suita domestica Jozefa Podprockého. Podobne ako niekoľko ďalších jeho diel je výsledkom jeho  záujmu o jednu z najvýznamnejších pamiatok hudobnej histórie na území Slovenska – levočského Pestrého zborníka.  Zborník inšpiroval aj  ďalšieho slovenského skladateľa Jána Valacha. Z jeho tvorby zaznie Fantasia-Suita sopra Melodiarium Anny Sz K, ktorú pôvodne skomponoval pre organ.

Úpravu tejto skladby pre sláčikový orchester vytvoril umelecký vedúci SKO Ewald Danel.  Nasledovať bude dielo Korczak in memoriam – Fragmenty Romana Bergera. Koncert bude pokračovať výberom z diela Zátišia s husľami Juraja Hatríka, ktoré vzniklo na podnet prof. Viliama Kořínka. Juraj Hatrík kompozíciu v roku 1987 revidoval a rozpracoval pre husle a komorný sláčikový orchester. Na záver je na programe Jesenné rondino Milana Nováka z jeho neskorej tvorby.

Účinkujú:

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel umelecký vedúci / husle

--

Program:

Ladislav Kupkovič (1936-2016) - Intráda pre sláčikový orchester

Jozef Podprocký (1944-2021) - Suita domestica, podľa zápisov v Levočskom Pestrom zborníku, op. 14 č. 7

Ján Valach (1925-2019) - Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay

Roman Berger (1930-2020) - Nostalgia

Juraj Hatrík (1941-2021) - Zátišia s husľami - výber

Milan Novák (1927-2021) - Jesenné rondino

--

Vstupné: 11 €

študentom , dôchodcom, zdravotne postihnutým poskytuje SF  40% zľavu