vážna hudba

Nová slovenská hudba: Slovenská filharmónia + filharmonický zbor

Koncert z tvorby žijúcich slovenských autorov otvára dielo Jany Kmiťovej, ktorá ako skladateľka spolupracuje s poprednými domácimi i zahraničnými interpretmi (Klangforum Wien, Arditti Quartett a ď). Okrem kompozície študovala aj hru na klavíri a jedným z prirodzených vyústení jej záujmu o tento nástroj je aj ambiciózny projekt koncertu pre dva klavíry s orchestrom.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Mnohí slovenskí skladatelia skomponovali a venovali  diela Slovenskému komornému orchestru, ktorý pravidelne uvádza súčasnú tvorbu  na svojich koncertoch. 

Program novembrového popoludnia otvorí Intráda pre sláčikový orchester bratislavského rodáka Ladislava Kupkoviča. Nasledovať bude Suita domestica Jozefa Podprockého. Podobne ako niekoľko ďalších jeho diel je výsledkom jeho  záujmu o jednu z najvýznamnejších pamiatok hudobnej histórie na území Slovenska – levočského Pestrého zborníka. Zborník inšpiroval aj  ďalšieho slovenského skladateľa Jána Valacha. Z jeho tvorby zaznie Fantasia-Suita sopra Melodiarium Anny Sz K, ktorú pôvodne skomponoval pre organ. Úpravu tejto skladby pre sláčikový orchester vytvoril umelecký vedúci SKO Ewald Danel. 

Nasledovať bude dielo Korczak in memoriam – Fragmenty Romana Bergera. Koncert bude pokračovať výberom z diela Zátišia s husľami Juraja Hatríka, ktoré vzniklo na podnet prof. Viliama Kořínka. Juraj Hatrík kompozíciu v roku 1987 revidoval a rozpracoval pre husle a komorný sláčikový orchester. Na záver je na programe Jesenné rondino Milana Nováka z jeho neskorej tvorby.

V sobotu večer máme jedinečnú možnosť spoznať hudbu štyroch súčasných slovenských skladateľov. Nazrieť do ich vnútorných svetov, ktoré vyjadrujú a komunikujú prostredníctvom hudby. Na úvod zaznie Koncert pre dva klavíry a orchester Neprítomnosť / Abwesenheit  Jany Kmiťovej, ktorá o tomto diele napísala: „Keď som pred rokmi pri jednej skúške v bratislavskej Redute počula hrať Ivana a Dianu Buffa, vedela som hneď, že pre nich raz napíšem koncert pre dva klavíre a orchester. Lepšie povedané, koncert sa začal písať sám už od tohto prvého momentu.

Mimoriadna intenzita hry týchto dvoch hráčov, ojedinele silný kontakt medzi nimi a zázračná pestrosť ich bohatej farebnej i dynamickej škály sa ma v danom momente dotkli tak hlboko, že už počas znenia skladby, ktorú vtedy interpretovali, vo mne začala znieť hudba nová, hudba iba pre nich dvoch. Sediac v sále úplne sama, oproti mne iba orchester a dvaja sólisti, som si do najmenšieho detailu vychutnávala hru vzdušnú, hravú, virtuóznu, radostnú, suverénnu a podanú s takou ľahkosťou, akoby za ňou ani nejestvovali hodiny a hodiny tvrdej práce.“                                    

Druhým dielom večera bude  skladba pre organ a orchester Chiaroscuro, ktorú Lukáš Borzík venoval na pamiatku obetiam pandémie.                                                

V interpretácii Milana Paľu zaznie koncert pre husle a orchester, op. 23B Vertigo Mariána Lejavu, ktorý sa vyjadril: „Husľový koncert č. 1 Vertigo op. 23 vznikol na objednávku dirigenta Pavla Šnajdra, pre jeho orchester Brno Contemporary Orchestra v zime 2017-2018. Bol komponovaný priamo pre Milana Paľu, ktorému je dedikované. Orchestrálna verzia vznikla na jeseň 2018.“                                                    

Koncert uzavrie Te Deum pre soprán , barytón , miešaný zbor a orchester op. 93 Vladimíra Bokesa. Bezprostredným podnetom pre jeho vznik boli udalosti Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988, keď polícia vodnými delami rozohnala pokojne sa modliaci dav veriacich.

Účinkujú:

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

Szymon Bywalec dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Ivan Buffa klavír

Diana Buffa klavír

Milan Paľa husle

Eva Šušková soprán

Tomáš Šelc barytón

Marek Štrbák organ

--

Program:

Jana Kmiťová (1976) - Neprítomnosť / Abwesenheit, koncert pre dva klavíry a orchester*

Lukáš Borzík (1979)- Chiaroscuro*

Marián Lejava (1976)- Vertigo, koncert pre husle a orchester, op. 23b*

Vladimír Bokes (1946) - Te Deum pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester, op. 93*

--

Vstupné 11€, 8 €

Študentom , dôchodcom, zdravotne postihnutým poskytuje SF  40% zľavu