vážna hudba

Komorný koncert SND

Opera Slovenského národného divadla vás pozýva na ďalší komorný koncert z rovnomenného cyklu, na ktorom účinkujú členovia Orchestra Opery SND. V nedeľu 10. apríla 2022 o 16. hodine sa v Opernom salóne predstaví Spectrum Quartet s veľkonočnou kompozíciou Josepha Haydna Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži.

Táto akcia sa konala v minulosti

V Haydnovej tvorbe ide o jednu z najzaujímavejších skladieb. Vznikla na objednávku katedrály v španielskom meste Cádiz ako hudba k ceremónii Veľkého piatku – cyklus siedmych meditatívnych hudobných viet, z ktorých každá predstavovala jednu z posledných viet Ježiša Krista, ktoré podľa textu Biblie predniesol v posledných chvíľach života. Haydn kompozíciu dokončil v roku 1785 s podtitulom Sedem sonát s úvodom a zemetrasením na konci. Podarilo sa mu dokonale vystihnúť výraz plný ztíšenia, vnútornej dramatičnosti i dojemnej spoluúčasti na smrti, ktorú kresťania chápu ako vykúpenie každého človeka. Pôvodná orchestrálna verzia bola uvedená v roku 1787 v Cádize, o rok neskôr ju skladateľ upravil do podoby sláčikového kvarteta. O niekoľko desaťročí vzniklo aj rovnomenné oratórium, kde je biblický text zhudobnený. Na našom koncerte zaznie verzia pre sláčikové kvarteto súčasne s hereckým prednesom slov Krista.

Program 10.4.2022:

Joseph HaydnSedem posledných slov Ježiša Krista na kríži

SPECTRUM QUARTET

Ján Kružliak jr., 1. husle (hosť)

Miroslav Vilhan, 2. husle (orchester SND)

Peter Dvorský, viola (orchester SND)

Branislav Bielik, violončelo (orchester SND)