vážna hudba

Il Cuore Barocco: Viva Vivaldi

Il Cuore Barocco (Barokové srdce) je súbor mladých hudobníkov zameraných na historicky poučenú interpretáciu hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. 

Táto akcia sa konala v minulosti


Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia historicky poučenej „starej“ (barokovej) hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu minulých storočí. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú.

Program

G. Ph. Telemann (1681-1767) - Quartetto G dur TWV 43:G2
A. Vivaldi (1678-1741) - Koncert pre violončelo a moll RV 418
G. Ph. Telemann - Koncert pre flautu h moll TWV 51:h1
A. Vivaldi - Koncert pre lutnu D dur RV 93
A. Vivaldi - Koncert pre flautu D dur RV 427

Vstup voľný