vážna hudba

Hudba troch storočí: Moyzes / Haydn / Elgar

Pod dirigentskou taktovkou Jamesa Judda a za hry violončelistu Istvána Vádraia zaznejú skladby od Alexandra Moyzesa, Josepha Haydna a Sira Edvarda Elgara v Slovenskej filharmónii.

Táto akcia sa konala v minulosti

V priebehu 20. storočia nastal na Slovensku čas akéhosi prebudenia. Začala sa formovať umelecká elita a dianie nadobudlo vo všetkých sférach črty profesionalizmu. Medzi hudobníkmi sa o obrodenie ducha postaral aj Alexander Moyzes, symfonik európskeho formátu. Jeho „hommage á Majster Pavol“ je výrazom autorovho postoja ku kultúrnym hodnotám slovenských dejín. Základy novodobého symfonizmu kládol v priebehu 18. storočia Joseph Haydn. A hoci sólový koncert nebol pre tohto reformátora až taký príťažlivý, dva koncerty pre violončelo a orchester patria do zlatého fondu koncertantnej literatúry. Sir Edvard Elgar zasa vytvoril základy novej tradície hudobnej tvorby na Britských ostrovoch. Pod vplyvom Sira Charlesa Stanforda a povzbudzovaný záujmom Richarda Straussa z európskeho kontinentu vytvoril Elgar niekoľko diel zásadného významu – patria sem aj Enigma variácie, ktoré sú akýmisi hudobnými portrétmi jeho priateľov.

Účinkujú:
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
István Várdai violončelo

Program:
Alexander Moyzes
Joseph Haydn
Edward Elgar
Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67
Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob VIIb:2
Enigma, variácie na vlastnú tému, op. 36

-----------------------------------------------------------

Vstup: 13€ , 10€ (navstevnik.sk)