vážna hudba

Hudba troch storočí: Krák / Saint-Saëns / Bartholdy

V rámci cyklu Hudba troch storočí zaznejú skladby od Egona Kráka, Camilla Saint-Saënsa a Felixa Mendelsoohna Bartholdyho v prevedení Jána Slávika a Jasminky Stancul.

Táto akcia sa konala v minulosti

Päť dvojíc abonentných koncertov Slovenskej filharmónie  bude od marca do júna 2018 patriť šéfdirigentovi Jamesovi Juddovi - 22., 23. a  28., 29. marca , 12., 13. a 19., 20. apríla a  31. mája a 1. júna 2018. Maestro Judd uvedie v júni s našimi telesami (Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor) záverečný koncert  festivalu Pražská jar,  venovaný  100. výročiu založenia Československej republiky.

Vo štvrtokpiatok 22.23. marca sú na programe koncertov diela troch skladateľov. Dramaturgia aj v tejto sezóne  reflektuje  na jubileá slovenských umelcov. V marci oslávia 60 rokov  slovenský  skladateľ Egon Krák a koncertný majster skupiny violončiel SF, člen Moyzesovho kvarteta , skvelý hudobník Ján Slávik. Pri tejto príležitosti Egon Krák skomponoval dielo Message,  čiže Správu pre violončelo a orchester ( 2017 ), ktorá  vznikla predovšetkým z pocitu radosti a priateľstva, ktoré ich spájajú s Jankom Slávikom už takmer 45 rokov.    

Egon Krák o diele píše: „Mal som v živote viackrát  príležitosť písať hudbu pre komorné zoskupenia, v ktorých pôsobil, alebo bol ich členom, ani raz to však nebola orchestrálna hudba so sólovým violončelom. MESSAGE má však hudobný obsah, akýsi druhý plán, ktorý sa zrodil z pokusu vytvoriť hudobný komentár pocitov a postojov, ktoré skladateľ cíti k okolitému svetu. Minimálne od čias, keď Clément Janequin vytvoril geniálny chanson La Jalousie ( žiarlivosť ), plný nepokoja a napätia, alebo od Debussyho „hudobného prekladu“ esencie Mallarmého Fauna, sú autori hudby konfrontovaní s výzvou tlmočiť viac, než len ilustráciu vizuálneho zážitku. Neviem, do akej miery bude  obsah mojej Správy zrozumiteľný ( skladateľ vždy dúfa, že mu bude publikum rozumieť),  zdá sa mi však podstatné, že jeho výklad a pochopenie určite nebudú a nemôžu byť totožné u každého človeka – presne tak je to aj s vnímaním sveta, v ktorom žijeme.“

Po premiére diela Message zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 5 F dur "Egyptský" , op. 103 Camilla Saint-Saënsa, ktorý zaznie v interpretácii pôvodom srbskej klaviristky Jasminky Stancul. Piaty koncert pre klavír  uzatvára rad skladateľových koncertov, ktoré komponoval pre vlastné koncertné potreby. Skomponoval ho v roku 1896 na jednej zo svojich zimných dovoleniek v egyptskom Luxore, preto dostal prívlastok "Egyptský" . Koncert patrí medzi Saint-Saënsove najznámejšie diela. Napriek tomu sa uvádza zriedka. Na záver zaznie Symfónia č. 5 D dur, op. 107 Reformačná Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Skladateľ ju komponoval na objednávku reformnej cirkvi v Augsburgu.

 

Účinkujú: 
James Judd dirigent
Ján Slávik violončelo
Jasminka Stancul klavír

Program: 
Egon Krák
Camille Saint-Saëns
Felix Mendelssohn Bartholdy
Message (premiéra)
Koncert pre klavír a orchester č. 5 F dur, op.103
Symfónia č. 5 D dur, op. 107 Reformačná

----------------------

Vstup: 13€ / 8€ (navstevnik.sk)