vážna hudba

Hudba troch storočí: Beethoven / Schubert

12. a 13. apríla Vám cyklus Hudba troch storočí prináša bohatú zmes interpretov pod taktovkou Jamesa Judda. Zaznie omša č. 5 As-dur od Schuberta a Beethovenov trojkoncert C-dur op. 56.

Táto akcia sa konala v minulosti

Vo štvrtokpiatok 12.13. apríla sa predstaví  hudobná rodina Čižmarovičovcov, (otec, syn a bratranec ),  Juraj Čižmarovič, husle, Jakub Čižmarovič, klavír a  Adam Mital, violončelo pri predvedení sólových partov Beethovenovho Trojkoncertu pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56. Dielo pochádza z roku 1803. Koncert vznikal v blízkosti najvýznamnejších Beethovenových skladieb tohto obdobia - Symfónie č. 4 B dur op. 60, troch Sláčikových kvartet op. 59, Koncertu pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58 a Koncertu pre husle a orchester D dur op. 61. Premiéra Trojkoncertu C dur zaznela až v roku 1808 počas letných koncertov vo Viedni. Z vokálnych sólistov privítame kvarteto slovenských operných spevákov - Adrianu Kohútkovú, soprán, Teréziu Kružliakovú, alt, Jozefa Gráfa,  tenor a  Petra Mikuláša,  bas, ktorí sa predstavia v slávnej  Schubertovej Omši č. 5 As dur.

Interpreti: 
Slovenský filharmonický zbor
James Judd
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Juraj Čizmarovič husle
Adam Mital violončelo
Jakub Čizmarovič klavír
Adriana Kohútková soprán
Terézia Kružliaková alt
István Horváth tenor
Peter Mikuláš bas

Program: 
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert
Trojkoncert pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56
Omša č. 5 As dur, D 678

----------------------

Vstup: 13€ / 10€ (navstevnik.sk)