vážna hudba

Slovenská filharmónia a Milan Paľa: Dohnányi, Dvořák

Vo štvrtok a piatok je na programe ďalšia symfonická dvojica koncertov 75. sezóny. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou riaditeľa Opery SND Martina Leginusa. Sólistom večerov bude husľový virtuóz Milan Paľa, v interpretácii ktorého zaznie 2. husľový koncert prešporského rodáka Ernő von Dohnányiho. V druhej polovici koncertov si pripomenieme Rok českej hudby 2024 zaradením 7. symfónie Antonína Dvořáka.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Slovenská filharmónia
Martin Leginus dirigent
Milan Paľa husle

Ernő von Dohnányi - Koncert pre husle a orchester č. 2 c mol, op. 43

Antonín Dvořák - Symfónia č. 7 d mol, op. 70

Milan Paľa pôvodom slovenský huslista, je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Tentokrát v jeho interpretácii zaznie v Koncertnej sieni SF Husľový koncert č. 2 c mol, op. 43  Ernö Dohnányiho. Je to jedno z mnohých diel, ktoré práve Milan Paľa objavil a ako prvý slovenský huslista tento náročný opus naštudoval a uviedol. Husľový koncert skladateľ skomponoval  v roku 1949, po emigrácii do USA. Premiéra skladby sa uskutočnila 26. 4. 1951 s Floridským štátnym symfonickým orchestrom.

Dielo má v sebe jednu zvláštnosť: okrem sólového partu huslistu, Dohnányi nezakomponoval do partitúry žiadne husle. „Sláčikové“ pozadie tvoria sólistovi najmä violy – s ďalšími nástrojmi sláčikovej skupiny a veľkého orchestra, napísala o husľovom koncerte muzikologička Terézia Ursínyová pre portál operaslovakia.

Ernő von Dohnányi (1877 – 1960) bol vynikajúcim klaviristom, dirigentom, skladateľom a pedagógom. Svoje prvé systematické hudobné vzdelanie získal od organistu Dómu sv. Martina v Bratislave – Karla Forstnera. V Bratislave sa priatelil s Bélom Bartókom. Od roku  1895 žil v Budapešti a klavírnu kariéru odštartoval v Berlíne.  Jeho tvorba je bohatá - obsahuje cirkevné skladby, javiskové diela, dve symfónie a inštrumentálne koncerty. Vo svojej tvorbe nadviazal na Brahmsov skladateľský odkaz a tradíciu nemeckého romantizmu.

V druhej polovici koncertov zaznie Symfónia č. 7 d mol, op. 70 Antonína Dvořáka, ktorú skladateľ dokončil v roku 1885 a v premiére ju uviedol počas svojej tretej návštevy Anglicka v St. James Hall. Dvořákova 7. symfónia uzavrie program januárovej  symfonickej dvojice koncertov Slovenskej filharmónie.