vážna hudba

Centrope - Gala

Koncert Medzinárodnej dunajskej filharmónie pri príležitosti predsedníctva mesta Viedeň v Rade Centrope.

Táto akcia sa konala v minulosti

Koncert Medzinárodnej dunajskej filharmónie pri príležitosti predsedníctva mesta Viedeň v Rade Centrope. Tento vo Viedni sídliaci spolok „Kultúrna platforma Medzinárodná dunajská filharmónia (KIDP)“ bol založený Agnes Katonou s víziou starostlivosti o spoločné kultúrne korene a uchovania jednotlivých krajinsky špecifických regionálnych hudobných tradícii ako určitá forma duchovnej a kultúrnej „siete“ krajín Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Spolok chce pôsobiť ako kultúrna platforma v regióne a tak prispievať k úzkej spolupráci, ktorá vzniká rečou hudby medzi spomínanými krajinami v kultúrnej sociálnej a hospodárskej oblasti a tým vytvárať, stimulovať a prehlbovať vzájomné vzťahy.

Tento stredoeurópsky cyklus koncertov kultúrnej platformy Medzinárodnej dunajskej filharmónie „Hudba ako priestor stretávania“ sa medzičasom stal dôležitou, hranice presahujúcou tradíciou v Rakúsku, Českej republike a Maďarsku. Mesto/spolková krajina Viedeň je dôležitým partnerom Centrope, s úzkou historickou spojitosťou. V tomto zmysle sa pri príležitosti predsedníctva Viedne v Centrope uskutoční 9. novembra 2019 v Bratislavskom Primaciálnom paláci Centrope galakoncert.

Účinkujú: Dorota Tóthová, Liane Olczár, Samuel Szabó-spev, Elena Denisova - husle, Alexei Kornienko - klavír, Miloš Biháry - klavír, Cseh Tamás Ensemble.

Moderátor: Peter Ilčík

-----------

Vstup voľný do zaplnenia kapacity sály

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Ágnes Katona. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.