vážna hudba

Bruckner (diriguje James Judd)

Slovenská filharmónia s charizmatickým dirigentom Jamesom Juddom, niekdajším šéfdirigentom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ a šéfdirigent Daejeon Philharmonic Orchestra. V jeho naštudovaní zaznie monumentálna 8. symfónia Antona Brucknera, posledná, ktorú skladateľ dokončil. Aj týmito koncertmi vyjadria Slovenská filharmónia a James Judd solidaritu vojnou postihnutej Ukrajine.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Brucknerova Symfónia č. 8 c mol, WAB 108 zaznela v premiére v roku 1892 vo Viedni pod taktovkou Hansa Richtera. Nazývaná je niekedy aj „Apokalyptická“.

„Gigantická a nádherne hlboká 8. Brucknerova symfónia má medzi jeho symfóniami a v rámci celého orchestrálneho repertoáru veľmi dôležité miesto. Skladba obsahuje veľkú vieru v ľudského ducha. Nie je otázkou, či ste ako Anton Bruckner hlboko veriaci človek. V čokoľvek veríte, veríte v ľudského ducha, veríte v schopnosť ľudstva prežiť a dostať sa na nadpozemské miesto. Táto hudba nás tam zavedie. V skladbe si môžete vypočuť nádherné Adagio, jedno z najkrajších vôbec. Na koncertoch odznie dielo samostatne, pretože zážitok z neho je jedinečný a existuje len sám osebe,“ hovorí o symfónií James Judd .

Vstupné: 13 € / 10 €

Na základe aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR sa koncerty Slovenskej filharmónie konajú v režime „Základ“. Koncerty sú dostupné pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na ich očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

Aj v režime „Základ“ naďalej platí dodržanie všetkých hygienických nariadení. V priestoroch Slovenskej filharmónie a v Pokladnici SF je naďalej nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.