vážna hudba

B’Rock Orchestra

V belgickom meste Gent založili nadšenci barokovej hudby ensemble B’Rock Orchestra. Pod vedením bývalého skvelého kontratenora a súčasného dirigenta Reného Jacobsa sa z telesa vyprofiloval jeden z aktuálne najlepších súborov, špecializujúcich sa na starú hudbu v novom kontexte.
04.10.2023, St

V dielach skorého 19. storočia je v rámci celkového rozsahu ešte výraznejšie cítiť komornejšie zámery orchestrálnych diel. Emočne nabitá Nedokončená symfónia Franza Schuberta, s dunivou dychovou sekciou, bude kontrastom k 5. symfónii Reformačnej Felixa Mendelssohna, k skomponovaniu ktorej ho viedol obdiv k tvorbe J. S. Bacha. Sólový part jeho husľového koncertu, jedného z najslávnejších i najčastejšie uvádzaných, bude interpretovať vynikajúca mladá nórska huslistka Vilde Frang, na vzácnom nástroji Guarneri del Gesù z roku 1734. Aj umelci tohto koncertu k nám zavítajú po prvý raz.

Účinkujú:
B’Rock Orchestra
René Jacobs – dirigent
Vilde Frang – husle

Program:
Franz Schubert – Symfónia č. 8 h mol Nedokončená, D759
Felix Mendelssohn – Husľový koncert e mol, op. 64
Felix Mendelssohn – Symfónia č. 5 D dur Reformačná, op. 107

Vstupné: 35€ / 30€ / 25€

Koncert je súčasťou Bratislavských hudobných slávností 2023. Pozrite si program celého festivalu.