vážna hudba

Bratislava Mozart Festival: Mozart - Flautové kvartetá

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Flautové kvartetá. Karel Valter & Friends v Moyzesovej sieni.
Táto akcia sa konala v minulosti

Kvartetá pre flautu a sláčikové trio  / Kvarteto D dur K. 285   / Kvarteto G dur K. 285A  

Kvarteto C dur K. anh.171 / 285B  / Kvarteto G dur K.370 (K.368B)   / Kvarteto A dur K.298 


Karel Valter & Friends

Karel Valter (CZ) – priečna flauta
Pablo Valetti (FR) – husle
Peter Biely – viola
Petr Skalka (CZ) – violončelo

Vstupenky za 12€

Pozrite si celý program Bratislava Mozart Festival 29.10. - 21.11.