vážna hudba

BHS / Slovenská tvorba pre violončelo

Komorné diela pre violončelo boli už od začiatku 20. storočia pevnou a obľúbenou súčasťou domácej kompozičnej tvorby. Prierez touto tvorbou zaznie v podaní našich popredných violončelistov.
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujúci:
Boris Bohó – violončelo
Jozef Podhoranský – violončelo
Eugen Prochác – violončelo
Ján Slávik – violončelo
Ivan Gajan – klavír
Iveta Sabová – klavír

Program:
Ľudovít Rajter – Suita pre sólové violončelo č. 2
Milan Novák – Sonatína pre violončelo a klavír (Prímorské zážitky)
Roman Berger – Allegro frenetico con reminiscenza pre sól. violončelo
Ladislav Kupkovič – Suita D dur pre 2 violončelá
Michal Vilec – Sonáta II., op 34 pre violončelo a klavír
Pavol Šimai – Tack pre violončelové kvarteto

Program BHS 2019

----------

Vstupné: 16€

Očarenie zvukom tohto ľúbezného nástroja sa vinie od – dnes už klasickej – violončelovej sonáty Frica Kafendu, cez dva Vilecove sonátové opusy, suity Ľudovíta Rajtera, sonatínu Miloša Kořínka, skladby Sixtu, Salvu, Gahéra, Bokesa, Beneša, Bergera až po vrcholný útvar tohto žánru na Slovensku, Sonátu na pamäť Viktora Šklovského od Vladimíra Godára, ktorá naposledy zaznela v rámci BHS 2016. Prierez touto tvorbou zaznie v podaní našich popredných violončelistov. Koncertom pokračujeme v poslucháčsky úspešnom projekte, v rámci ktorého sme na BHS už prezentovali diela slovenských skladateľov z komornej tvorby (2016), pre klavír (BHS 2015, 2017) a pre husle (2018).