vážna hudba

Záverečný koncert 58. Bratislavských hudobných slávností

Záverečný koncert Bratislavských hudobných slávností pod taktovkou významného českého dirigenta Tomáša Netopila bude dôstojnou hudobnou bodkou za 58. ročníkom festivalu.
08.10.2023, Ne

Brahmsov jediný husľový koncert patrí spolu s koncertmi Beethovena, Mendelssohna a Čajkovského medzi štvoricu ťažiskových inštrumentálnych koncertov, napísaných pre tento nástroj v 19. storočí. Venoval ho priateľovi Josephovi Joachimovi, v tom čase azda najvýznamnejšiemu huslistovi (inak rodákovi z neďalekej rakúskej obce Kittsee). Premiéra sa uskutočnila 1. januára 1879 v lipskom Gewandhause pod skladateľovou taktovkou. Dielo patrí medzi najnáročnejšie a najrozsiahlejšie v husľovej literatúre. Vysoké požiadavky kladie najmä na ľavú ruku, kde sa vyskytujú časté dvojhmaty, veľké skoky a iné náročné prvky.

Dalibor Karvay sa s týmto dielom predstavil so Slovenskou filharmóniou už na jeseň 2013; dnes bude koncert interpretovať na vrchole svojich tvorivých síl, na vzácnom Stradivariho nástroji z roku 1694, ktoré mu do užívania prepožičala Rakúska národná banka.

Najznámejšia symfonická skladba Eugena Suchoňa Metamorfózy, má podtitul päť variácií na vlastné témy. V orchestrálnej podobe po prvý raz zaznela pred sedemdesiatimi rokmi, v októbri 1953 v podaní Slovenskej filharmónie, pod taktovkou Ľudovíta Rajtera. Prekrásnymi orchestrálnymi farbami doslova hýriaca partitúra vyjadruje skladateľove zážitky z pohnutých rokov 1935 – 1945, pretlmočené jedinečným umeleckým jazykom autora. Aj keď sa v poslednej, piatej časti obsahovo dotýka hrôz vojny, dielo sa končí jasnou tóninou E dur, ktorú Suchoň použil na vyjadrenie víťazstva a nádeje do budúcnosti. 

Účinkujú:
Slovenská filharmónia
Tomáš Netopil – dirigent
Dalibor Karvay – husle

Program:
Johannes Brahms – Koncert pre husle a orch. D dur, op. 77
Eugen Suchoň – Metamorfózy, ESD 77b

Vstupné: 30€ / 26€ / 20€

Koncert je súčasťou Bratislavských hudobných slávností 2023. Pozrite si program celého festivalu.