vážna hudba

BHS / Komorný orchester

SKO na BHS.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ewald Danel – umelecký vedúci, husle, dirigent
Adrián Kokoš – zbormajster
Martina Kuštárová – flauta
Zuzana Hudecová – klarinet
Denisa Beňovská – fagot
Katarína Turnerová – harfa
Terézia Kružliaková – mezzosoprán
Martin Gyimesi – tenor
Pavol Remenár – barytón 

Program:
Ladislav Burlas – Planctus
Oto Ferenczy – Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky
Georg Friedrich Händel – Te Deum D dur, HWV 283 Dettingenské

Vstupné  25, 19, 15 €

Pozrite si program celého festivalu BHS.