Súťaž o vstupenky na cestovateľské kino o Černobyle v Novej Cvernovke - ukončená

Dokument v komentovanom sprievode Martina Dubeňa z Chernobylwel.come nie je propagáciou turistických zájazdov v dostupných zónach. Výťažok zo vstupného bude venovaný samousadlíkom žijúcim v černobyľských zónach.

Vyhrajte dve vstupenky na akciu aktorá sa koná v Novej Cvernovke 14. marca.

V ktorej krajine sa nachádza Černobyľ?