Súťaž o Diár SNG 2017 - ukončené

Súťaž je ukončená, výherkyňou sa stala Ivona Bedrichová.

Pre jedného z vás máme do daru tohtoročný Diár Slovenskej národnej galérie v grafickej úprave Pavlíny Morháčovej. Celým rokom vás bude sprevádzať Mikuláš Galanda a jeho skicáre, v ktorých objavíte štúdie k jeho známejším maľbám, ale aj súkromný svet tohto maliara, ako sa odrážal v správach a listoch priateľovi.

Stačí odpovedať na súťažnú otázku a diár bude váš. Výherca si ho môže vyzdvihnúť v kníhkupectve Ex Libris SNG na Nám. Ľ. Štúra 4 v Bratislave. Víťaza budeme kontaktovať mailom. 


 

V ktorom paláci sa nachádza kníhkupectvo Ex Libris SNG ?