prednáška / diskusia

Viacjazyčnosť ako predmet konfliktu aj vzájomného porozumenia

Jazyková situácia v Bratislave po roku 1918. Predstavy o viacjazyčnej Bratislave sa obvykle viažu najmä k obdobiu prvej republiky. I keď v neformálnej komunikácii nachádzali obyvatelia mesta spôsoby pre vzájomné porozumenie, realita novozavedených oficiálnych pravidiel bola často iná.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Práve na túto situáciu sa počas prednášky zameria Jozef Tancer, germanista a historik z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Dozviete sa napríklad to, ako oficiálna štátna jazyková politika 1. ČSR určovala komunikáciu na formálnej úrovni, ako súvisela s rozmachom jazykových kurzov, či ako komplikovala prijatie slovenského jazyka aj štátu menšinami. Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Ľudia a mesto.  Viac o výstave.
 

Faustova sieň, Stará radnica  
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 € (v pokladnici Starej radnice, alebo online)