prednáška / diskusia

Technika a myslenie: Miera umenia a pravidlá fantázie

​Áštvorka od januára 2018 pravidelne prináša prednášky z filozofie médií v rámci cyklu Technika a myslenie.  Lektorom a prezentujúcim je Palo Fabuš, šéfredaktor časopisu Umělec, ktorý sa venuje súvislostiam medzi sociológiou a novými médiami v rôznych oblastiach svojho pestrého pôsobenia.

Táto akcia sa konala v minulosti

Po dlhšej prestávke ďalšie pokračovanie prednáškového cyklu o filozofii médií Technika a myslenie.

Všadeprítomnosť výpočtových technológií možno z titulu ich digitálnej podstaty chápať aj ako zavádzanie totálnej merateľnosti sveta. Mali by sme teda začať interpretovať aj umenie ako formu merania? Začať vnucovať vedeckú objektivitu umeleckým dielam, ktoré mali byť chránené ako výsostne subjektívne? Alebo je to naopak, a je to skôr veda, ktorá dovádza do dôsledkov niečo esenciálne umeleckého? Nie je vlastne "doslovnosť" len normovaná forma "obraznosti"? A nevedie teda nakoniec ona totálna merateľnosť sveta k triumfu umenia?
-------------------------------------------------------------------------------
Cyklus Technika a myslenie pod v podaní Pala Fabuša je náučný a kritický formát, do hĺbky rozoberajúci to, čoho sa bežne bezmyšlienkovite dotýkame. Návštevníci sa mohli už trikrát spoločne zblízka pozrieť na komplexné a často aj protichodné fenomény doby a jej výdobytkov, s ktorými prichádzame každý deň do bezprostredného kontaktu - no nie vždy si uvedomujeme, ako do hĺbky náš život ovplyvňujú.

Návštevníci  mali už v januári možnosť zamyslieť sa nad tým, či je možné demokratizovať realitu, v kontexte fikcie a reality súčasného prežívania. Cyklus prednášok bol otvorený základnými ontologickými otázkami o role techniky. Je realita niečím, čo je len spoznávané, alebo ju vytvára človek v spolupráci so strojmi a prírodou? Vo februári Fabuš otvoril tému mediatizácie - zmnožovanie a rozšírenie médií a ich fungovania v súčasnom svete, poukazujúc na paralely medzi médiámi vtedy a teraz. V marci sa Technika a myslenie pozrela na rozum samotný a rozoberala sa tendencia považovať zvykom zaužívané nemenné veci za najdôležitejšie, najmä v kontexte nových médií. 

Palo Fabuš bude aj naďalej v Áštvorke  v rámci náučného cyklu prednášok rozoberať témy, ktoré sa nás všetkých bezprostredne týkajú - dokonca aj vtedy, keď máme vypnuté počítače a telefóny zavreté v trezore a stratený kľúčik. V podnetných prednáškach približuje, ako je náš svet nastavený z pohľadu médií, online reality a digitalizácie každodennosti, a ako veľmi sa nás jednotky a nuly týkajú.
Palo Fabuš sa  a venuje informatike, sociológií a mediálnej teórií a ich vzájomnej neoddeliteľnosti a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu. Študoval informatiku, mediálnu teóriu v Brne a sociológiu v Prahe, prednášal pravidelne na FSS MU v Brne, pracoval ako redaktor Literárních novín. Absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochume, kde študoval súčasné nemeckú filozofiu médií. V rokoch 2005 a 2006 spoluorganizoval Brno ZOOM - festival kultúry nových médií. Od roku 2009 je redaktorom časopisu Umělec; od roku 2011 jeho šéfredaktorom. Publikoval vo Flash Arte, A2, Furtherfield, Vlne a Mediálních studiích a spolu s básníkom Lubošom Svobodom je autorom Přednášky o vznikavosti (Lanit Press, 2017). Žije a pôsobí v Novej Perle (Vrané nad Vltavou).