prednáška / diskusia

Sociálna nákazlivosť spomienok. Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom.

Prednáška z cyklu Antropologické potuľky svetom ľudských kultúr sa bude venovať tradičnej téme známej ako "poverové rozprávania".

Táto akcia sa konala v minulosti

Opierajúc sa o psychologické, ale tiež evolučné vysvetlenia, prednášateľ vysvetlí ako sú spomienky a chápanie poverových rozprávaní spoluvytvárané a transformované rôznymi kultúrnymi a spoločenskými vplyvmi. Osobné zážitky a spomienky sú tak do veľkej miery kultúrnym javom.

V seminárnej sále na Klariskej 5

Prednášateľ:

Mgr. Vladimír Bahna, PhD., vedecký pracovník, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Usporiadatelia:

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri UKB

Slovenská asociácia sociálnej antropológie

Vstup voľný

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor IDS UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.