prednáška / diskusia

Slovakia Going Zero Waste

Druhá interaktívna konferencia o živote bez odpadu na Slovensku.

 

odporúčame!
07.04.2019, Ne

Konferencia bude tentokrát viac interaktívna, hravá, zážitková. Výrazne sa predĺžili prestávky, počas ktorých sa budete mať možnosť zúčastniť na workshopoch, odborných diskusiách a ďalších aktivitách, poradiť sa v infostánkoch, občerstviť sa, bezobalovo nakúpiť, alebo jednoducho nadviazať kontakty s ďalšími podobne naladenými ľuďmi.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Silvia Yoder, Zuzana Jánošíková. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.