prednáška / diskusia

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Otváracia konferencia projektu Deliver (DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area).

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Hlavné témy:
- Zmena klímy v sídelnom prostredí s osobitným zameraním na sídliská
- Sídlo a sídlisko – zvyšovanie odolnosti na dopady zmeny klímy
- Znižovanie emisií CO2  v sídelnom prostredí, hĺbková obnova budov
- Adaptácia na zmenu klímy, hodnotenie zraniteľnosti
- Prírode blízke riešenia – podpora  biodiverzity v sídelnom prostredí
Určené pre: predstaviteľov samospráv a štátnej správy, odbornú verejnosť (v témach načrtnutých vyššie)
Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Únia miest Slovenska, Univerzitná knižnica v Bratislave. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.