prednáška / diskusia

Sensorium X SNG

Zažite mini konferenciu o umení, dizajne, vede a technológiách! V partnerstve so Slovenskou národnou galériou prináša festival Sensorium mini konferenciu, na ktorej spolu otvoríme tému Novej senzibility – nového zmyslu post-digitálnej doby. Večer otvorí vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach uvedením do témy v kontexte vizuálneho umenia. Hlavnou hostkou mini konferencie bude Freya Murray, vedúca kreatívy v Google Arts & Culture, a osobne privítame aj digitálneho dizajnéra, stratéga a žurnalistu Lukáša Pilku. Špeciálnou hostkou večera bude Evelyn Benčičová, ktorá počas slávnostného otvorenia inštalácie Artificial Tears v átriu SNG predstaví aj širší kontext svojej aktuálnej novomediálnej tvorby.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Dokážeme znovu definovať náš vzťah s technológiou a prostredím okolo nás? Ako byť sebavedomejší v každodennom spolužití s technológiami?

Téma Nová senzibilita‎ otvára práve tieto otázky, ako aj ďalšie konkrétne výzvy, ktorým v digitálnej ére čelíme. Sensorium prinesie viac ako 20 domácich aj zahraničných hostí, ktorí sa podieľali na projektoch pre NASA, MoMA New York či Google Arts & Culture, a boli ocenené v rámci festivalov ako Ars Electronica alebo Burning Man. 

Príďte si vypočuť obohacujúce prednášky so zaujímavými hosťami a rozšírte si svoje obzory!

Podujatie je bezplatné, podporiť nás však môžete dobrovoľným príspevkom.

Hostia:

Freya Murray – vedúca kreatívy v Google Arts & Culture Lab, ktorý spája technologické a kreatívne komunity prostredníctvom umenia a kultúry. Freya pôsobila aj ako umelecká manažérka v Sky Arts a založila Sky Academy Arts Scholarships na podporu začínajúcich umelcov vo veku od 18 do 30 rokov.

Lukáš Pilka – digitálny dizajnér, stratég a novinár zaoberajúci sa komunikácou dizajnu, súčasných technológií, nových médií a ich spájaním so svetom umenia. Počas doktorandského štúdia na Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe skúmal využívanie neurálnych prepojení na interpretáciu klasických umeleckých diel. Je spoluzakladateľom digitálnej agentúry BlueGhost a členom skupiny AltTab, ktorá mapuje prepojenie dizajnu, etiky a technológií.

Lucia Gregorová Stach – od roku 2010 pracuje v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka Zbierky modernej a súčasnej grafiky a kresby a kurátorka výstav, od roku 2013 ako vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií a zborníkov, pravidelne publikuje v odborných časopisoch a zúčastňuje sa na odborných podujatiach, sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí.

Evelyn Benčičová – vo svojej vizuálnej tvorbe sa špecializuje na fotografiu a umeleckú réžiu, pričom v nej využíva (nielen) poznatky a skúsenosti zo štúdií výtvarného umenia a nových médií na University of Applied Arts vo Viedni. V jednotlivých dielach kombinuje svoj záujem o súčasnú kultúru s akademickým výskumom.

Klik pre viac info o festivale Sensorium