prednáška / diskusia

Prednáška s diskusiou: Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení

Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Ústav dejín umenia a Slovenská národná galéria vás pozývajú na cyklus prednášok vedeckých pracovníkov a pracovníčok ústavu, ktorí postupne predstavujú nielen výsledky svojich aktuálnych výskumných projektov a najnovšie poznatky k dejinám umenia a architektúry v strednej Európe, ale aj viaceré súčasné metodologické orientácie v rámci samotnej vednej disciplíny.

Daniel Grúň a diskutujúci hostia: Vieme teoreticky a filozoficky uchopiť procesy tvorby a kritiky hodnôt na takom dynamickom a pohyblivom teréne, akým je súčasné vizuálne umenie, súčasný film a súčasná divadelná dráma? Na začiatku spoločného projektu Ústavu dejín umenia a Ústavu filmovej a divadelnej vedy (Centrum vied o umení SAV) stála predstava symbiózy troch umenovedných disciplín spojených líniou tvorby a kritiky hodnôt. Výsledkom práce členov a členiek výskumného kolektívu je knižná publikácia. V každej zo zaradených esejí, napísaných a prvýkrát publikovaných práve na tomto mieste, sú pojmy kritika, hodnota a kríza diskutované odlišne. Prizvaní autori a autorky budú diskutovať o potrebe kritiky v súčasnosti a o tvorbe hodnôt v umení.

Prednášky sa uskutočňujú raz v mesiaci od apríla 2024 (okrem mesiacov júl, august) do jarných mesiacov roku 2025.

Vstup voľný