prednáška / diskusia

Panelová diskusia: Architektúra 58-89 - zrušené

Sprievodná diskusia k výstave Architektúra 58-89 sa bude zaoberať českým povojnovým staviteľstvom, ale nebude chýbať kontext slovenskej architektúry.
Táto akcia sa konala v minulosti

Výstava Architektúra 58-89 rúca predsudky voči predrevolučnej architektúre, ktorá bola v minulosti skôr zatracovaná.

V diskusii vystúpi kurátor výstavy Vladimir 518, ale aj profesorka dejín a architektúry Henrieta Moravčíková.

Partner programu je České centrum v Bratislave. 

Vstup voľný (vstup na prednášku však bude možný len do naplnenia kapacity sály - nutná rezervácia)

Viac o výstave