prednáška / diskusia

Návrat času strateného v pamäti zrkadla (prednáška doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc.)

Prednáška doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc. k podujatiu Retrospektíva A. Tarkovskij.
Táto akcia sa konala v minulosti

Pôvodne chcel A. Tarkovskij nakrútiť film Spoveď. Potom od tohto zámeru upustil a neskôr, v roku 1973, začal nakrúcať film Zrkadlo, ktorého základom sa stala idea spovede. Autobiografický filmový hrdina nadväzuje na myšlienku vyslovenú vo filme Solaris: „Človek potrebuje človeka!“, potrebuje ho ako svoj odraz v zrkadle pamäti. Hlavný hrdina filmu Zrkadlo hľadá človeka v sebe samom, odraz seba v sebe, hľadá jednotu medzi svojím vonkajším vnútorným ja. Jeho vnútorný človek je jeho svedomím, spovedníkom, zrkadlom, uchováva zvečnený (zachytený, zastavený) čas a v spomienkach ako film oživuje, vyplavuje na povrch všetko, čo pamäť považovala za potrebné uchovať a čo podvedome formovalo osobnosť hrdinu v pozitívnom i v negatívnom zmysle slova.

Speaker: Valerij Kupka
Dĺžka podujatia: 60 min.

--------

Vstup je voľný