prednáška / diskusia

1993 – rozchod, ktorý nás mal doviesť k samostatnosti

V tomto roku si pripomíname 30. výročie rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky a zároveň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Táto zásadná udalosť priniesla pre krajinu nové výzvy, ale aj príležitosti.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Tridsať rokov od nej sa javí ako vhodný čas na bilancovanie toho, ako sme sa s nimi vysporiadali.

Akým vývojom sme prešli za týchto tridsať rokov? V čom bola transformácia úspešná a kde môžeme vidieť jej zlyhania? Aké boli slovenské špecifiká v porovnaní s ostatnými krajinami stredoeurópskeho regiónu? A aké boli predstavy bežných ľudí o transformácii? Líšili sa nejako od predstáv spoločenských elít?

O tom, ale aj o ďalších témach sa bude so psychológom, novinárom a bývalým politikom Františkom Šebejom a s historikom Adamom Hudekom rozprávať sociológ a moderátor diskusie Michal Vašečka.

---

Faustova sieň, Stará radnica

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €
Vstupenky v predpredaji v pokladnici Starej radnice a online

Múzeum x súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť. Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli nám výzvy, s ktorými sa potrebujeme vysporiadať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo. Ich podoby, vývoj a spoločenský vplyv už dokážeme porovnať a zhodnotiť, o čo sa budeme snažiť s pozvanými hosťami a hostkami v dvojmesačných intervaloch.