prednáška / diskusia

Let's Talk Art! Klaudia Kosziba

Pre cudzineckú komunitu žijúcu na Slovensku, ale aj návštevy zo zahraničia či zdokonalenie sa v angličtine, pripravuje GMB raz do mesiaca podvečer venovaný sprievodu aktuálnou výstavou alebo stálou expozíciou v anglickom jazyku.
Táto akcia sa konala v minulosti

Stred medzi dvoma úrovňami sveta, prevrátenie nasledku a príčiny, after pred before. Klaudia Kosziba reaguje na Ovídiove Premeny, brilantne spracované napríklad Tizianom, s ktorým autorka vedie dlhoročný tvorivý dialóg.

Výstavou Pred premenou vás prevedie galerijný pedagóg Vladislav Malast.

Viac o výstave