prednáška / diskusia

LaUrBa#7 Koľajová doprava v Bratislave

Pravidelné diskusie v Novej Cvernovke na tému architektúra hlavného mesta s povolanými osobami, tentokrát zamerané na dopravu v Bratislave.

 

Táto akcia sa konala v minulosti


Téma: Koľajová doprava v Bratislave
Chápeme ju ako súčasť Mobility v meste a jeho okolí. Bratislava
má dobre vybudovanú sieť železičných tratí, základ je ešte z 19. storočia. Bratislava sa však počas 25 rokov srozliala do okolia a nenápadne vznikla aglomerácia so všetkým čo k tomu patrí, najmä denné pohyby autami zaskočili obyvateľov, ale aj samosprávu a štátnu správu. V meste zase nestačia parkoviská, pomaly už ani chodníky. Aktívne zapojenie koľajovej, kapacitnej prepravy je kľúčom k riešeniu dnešnej situácie. Bratislava má spracovaný neúplný Generel dopravy /2014/, ktorý vôbec neriešil koľajovú dopravu, ani mobilitu obyvateľov v rámci aglomerácie. Zaujímavým príspevkom k riešeniu mobility a rozvoju koľajovej dopravy bola štúdia – Projekt Ten-T, ktorý uvažoval s priečnym prepojením cez Centrum mesta v širšom rozchode koľají. Bratislava má totiž jeden problém do budúcnosti navyše: rozchod koľají železnice a električky nie je rovnaký.

Do konca roka 2018 nebola prezentovaná očakávaná Štúdia riešenia Železničného uzla Bratislava. Nové vedenie mesta teda čaká zosúladeniu rôznych doplnkov, generelov a iných podkladov. Zložitý a zdĺhavý proces by mal logicky začať inventúrou- čo má mesto k dispozícii, čo je použiteľné, čo je potrebné doplniť. Dôležité je nestrácať ďalej čas, stanoviť obsah a postupnosť krokov. Vytvoriť odborné tímy, začať proces participácie. Nultý krok je čo chce mesto v horizonte jedného, dvoch, štyroch, piatych, desiatich rokov. Cieľový, resp. ideálny stav v mobilite ako tak poznáme, objavuje sa aj v publikácii Plán Bratislava /2017/, ktorá je podkladom pre prácu tímu architekta Matúša Valla, nového primátora mesta.

Čo teda urobiť v roku 2019? Kto bude za kroky zlepšujúcu súčasnú situáciu v meste a jeho okolí zodpovedný ?

Prezentovať budú:
- Ing. Arch. Peter Žalman - alternatívny návrh novej želez.stanice Filiálka a väzby na okolie, MHD, električka a automobilové komunikácie
- Ing. Milan Skyva - komunikačný systém mesta v širšom centre, súčasnosť limity riešení
-Ing. Arch. Vladimír Šimko - príklad riešenia koľajovej dopravy vo Viedni, doporučenia pre budúcnosť v Bratislave
-Ing. Bronislav Wiegl - systém MHD na Trnavskom Mýte a Filiálka + väzby na okolie a zázemie

Miesto: sála Nová Cvernovka
Vstup zdarma

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Nová Cvernovka. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.