prednáška / diskusia

Siesta v galérii v posunkovom jazyku: Umenie, ktoré zostalo. Danuvius 1968

Výstava Danuvius ’68 je dnes pre mnoho ľudí legendou – v Bratislave sa v roku 1968 stretlo mladé umenie z viacerých kútov sveta a diela domácich autorov a autoriek mohli byť vnímané v medzinárodných súvislostiach. Čo nové prinieslo mladé umenie koncom 60. rokov? A ako sa na to dívame dnes?

Program pripravujeme v spolupráci s organizáciou Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Je určený pre ľudí so sluchovým postihnutím a nepočujúcich.

Kapacita priestoru je obmedzená, účasť na programe je možná iba do vypredania lístkov.

Vstupné: 8€ / 4€

Viac o výstave