prednáška / diskusia

Komentovaná prehliadka s Eposom 257

Sprievodné podujatie k výstave Epos 257 / Dymová hora + Bývanie je (nám) drahé.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Český umelec Epos 257 na výstave Dymová hora približuje život ľudí bez domova. Problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života ľudí bez domova. 

Epos 257 / Dymová hora + Bývanie je (nám) drahé.