prednáška / diskusia

K téme… zdravie ako samozrejmosť?

Každomesačná diskusia o problematike znevýhodnených skupín, tento mesiac zameraná na ťažko a nevyliečiteľne chorých. 

 

Diskutujú odborníci a odborníčky z partnerských organizácií, venujúcich sa danej problematike.

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1