prednáška / diskusia

K téme…

Každomesačná diskusia o problematike znevýhodnených skupín, tento mesiac na tému každodennosť človeka bez domova.

 

Diskutujú odborníci z partnerských organizácií, venujúcich sa danej problematike.

Bezplatný vstup

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1