prednáška / diskusia

K téme… o duševnom zdraví

Každomesačná diskusia o problematike znevýhodnených skupín, tento mesiac o duševnom zdraví.

Táto akcia sa konala v minulosti

Diskutujú odborníci z partnerských organizácií, venujúcich sa danej problematike.

Bezplatný vstup

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1