film
prednáška / diskusia

Ingmar Bergman a jeho odkaz

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení organizuje v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Film Europe a ďalšími partnermi seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia Ingmara Bergmana, venovaný jeho filmovej, divadelnej a literárnej tvorbe.

Táto akcia sa konala v minulosti

Program:

Utorok 23. 10. 2018
10:00  Prednáška k filmu Fanny a Alexander * / Prof. Zuzana Gindl Tatárová
10:30 Fanny a Alexander (1982, 188 min.)
17:00 Ingmar Bergman na slovenských a českých javiskách *
Panelová diskusia: Prof. Martin Huba, Marián Amsler, Tomáš Procházka, Milan Žitný, Matúš Bachynec.
Moderuje Mgr. Soňa Smolková
19:00 Slávnostné otvorenie
19:15 Lesné jahody (1957, 91 min) úvod Jan Holmberg
Po projekcii raut v Kafehaus Lumière

Streda 24. 10. 2018
10:00 - Verejná tlačová konferencia - hosť Jan Holmberg
11:00 Zimná rozprávka: záznam inscenácie (1994, 165 min.) úvod Adam Hrapko
17:00 Masterclass: Ingmar Bergman po 100 rokoch a neskôr * Jan Holmberg
19:15 Ingmar Bergman okom choreografa (2016, 50 min.)  úvod Adam Hrapko

Štvrtok 25. 10. 2018
10:00  Kríza človeka 20. storočia a filmová odpoveď Ingmara Bergmana *  Július Vanovič
10:45 Siedma pečať (1957, 96 min.)
14:00 Ingmar Bergman: tvorba ako forma autopsychoterapie * MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Peter Breier
15:45 Persona (1966, 85 min.)
19:00 Leto s Monikou študentská inscenácia DAMU Praha / v Štúdiu 12, Divadelný ústav, Jakubovo námestie

* po projekcii nasleduje diskusia

----------

Na jednotlivé podujatia je potrebná akreditácia na Kadu cez preklik na jednotlivé udalosti.
Vstup je na všetky podujatia voľný

---------

Hlavným hosťom medziodborového seminára je filmový historik a riaditeľ Nadácie Ingmara Bergmana v Stockholme, Jan Holmberg, ktorý uvedie otvárací film podujatia Lesné jahody a odprednáša úvodný bergmanovský master class pre filmových odborníkov, študentov i širokú verejnosť.

Ďalšími hosťami seminára budú prof. Zuzana Gindl-Tatárová s prednáškou o filme Fanny a Alexander, literárny vedec a spisovateľ Július Vanovič, ktorý sa bude venovať religiozite v tvorbe Ingmara Bergmana a dvaja poprední slovenskí psychiatri MUDr. Peter Breier a MUDr. Jozef Hašto, ktorí vystúpia s analýzou Bergmanovej tvorby v náväznosti na jeho posledné televízne interview.
Program ďalej ponúkne panelovú diskusiu o inscenačnej tradícii Bergmanových hier na českých a slovenských javiskách, projekcie vybraných hraných a dokumentárnych filmov, ako aj záznamov divadelných inscenácií. 

Sprievodným podujatím seminára je divadelné predstavenie študentskej inscenácie DAMU Praha Léto s Monikou, ktoré bude uvedené 25. októbra o 19:00 v Štúdiu 12 v Bratislave v spolupráci s Divadelným ústavom.

Vstup na podujatie je bezplatný. Z kapacitných dôvodov je však vyžadovaná akreditácia na webovej stránke, kde je možné nájsť aj harmonogram programu, archív predošlých podujatí a všetky potrebné informácie o seminári. Účastníci seminára obdržia bezplatne programový bulletin a budú mať možnosť získať publikáciu o I. Bergmanovi od autorky Maaret Koskinen v slovenskom preklade v prípade, že sa zúčastnia aspoň 6 bodov programu

Program a ďalšie info o podujatí.