prednáška / diskusia

Hviezdne glóbusy – predchodcovia planetárií?

V Starej radnici môžete krátkodobo vidieť vystavený glóbus hviezdnej oblohy zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, na ktorom v súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce. Predtým ako sa glóbus znova vráti do reštaurátorského ateliéru, máte možnosť si ešte raz vypočuť prednášku Juraja Kubicu zo združenia Slovenské planetáriá.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Prečo sú súhvezdia na glóbuse nakreslené zrkadlovo? Do akého prostredia bol glóbus určený a aký je jeho podstavec? Prednášku doplnia príklady slávnych diel z minulosti a rozprávanie o histórii snáh o výstavbu planetária v Bratislave, pretože práve planetáriá sú nástupníkom hviezdnych glóbusov. 

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice aj online

Expozícia dejín mesta, Stará radnica  
Vstupné: 4,00 € / zľavnené: 2,00 €