prednáška / diskusia

GMB prednáška vo výstave

Prednáška Silvie L. Čúzyovej sa zameria na portrétnu tvorbu Tibora Huszára, ktoré môžete vidieť na dielach vo výstave Archív skrytých významov.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Výstava Archív skrytých významov predstaví vybrané polohy česko-slovenskej dokumentárnej fotografie prostredníctvom tvorby zástupcov a zástupkyne troch generácií: Pavla Diasa (1938 – 2021), Tibora Huszára (1952 – 2013) a Kariny Golisovej (1997). V centre záujmu týchto autorov a autorky je človek nielen ako samostatne mysliace a konajúce indivíduum, ale aj ako súčasť rôznych sociálnych skupín a kolektívov, človek účastný na písaní malých a veľkých dejín.