prednáška / diskusia

Florentské maliarstvo zo 17. storočia v zbierkach SNG (online)

Nápadnejšie ako v ktoromkoľvek porovnateľne významnom umeleckom prostredí stanovili tvorcovia vo Florencii nové módne typy obrazov. Významným nálezom je dokumentované dielo jedného z hlavných protagonistov Feliceho Ficherelliho.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Zuzana Ludiková, kurátorka zbierky starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie, prináša diskurz o povahe florentského maliarstva prvej polovice seicenta a jeho prostredníctvom upriami pozornosť na zvláštnu lokálnu stratégiu, ktorá viedla k inovácii formy a obsahu závesného obrazu.

Prednáška sa realizuje online cez aplikáciu ZOOM.

Vstupné 4 €
Vstupenku na prednášku si zakúpite cez platformu tootoot.fm
Bližšie informácie: kristina.paulenova@sng.sk

- - - - - -
Zaujíma vás teória a prax dejín umenia? Chcete si rozšíriť svoje obzory a diskutovať s odborníkmi? Pripojte sa na odborné online prednášky, ktoré vám predstavia témy a poznatky z umenovedných výskumov kurátoriek a kurátorov Slovenskej národnej galérie. Prednášky sa budú konaťod 8. februára do 8. marca 2022, vždy v utorok o 18.00 online formou cez aplikáciu ZOOM.