prednáška / diskusia

EGO: Henrieta Moravčíková OA HÚ SAV

Prezentácia a diskusia s významnými slovenskými architektmi. Tentoraz s Henrietou Moravčíkovou a Oddelením architektúry Historického ústavu SAV. Prezentácia je doplnená o vizuálnu projekciu na tému Bratislavy, ktorej autorom je Boris Vitázek. Moderuje Martin Staňo.
Táto akcia sa konala v minulosti

Dlhé roky sme ju vídavali na pódiu podujatia s názvom EGO, kde viedla rozhovory s architektmi a architektkami, o ktorých môžeme smelo vyhlásiť, že nemalou mierou prispeli k vyzrievaniu architektúry na Slovensku. Tento rok otáčame uhol pohľadu a pozorne preskúmame jej profesionálnu dráhu. Ak však hovoríme o Henriete Moravčíkovej, nemôžeme vynechať Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV, ktorému šéfuje a ktoré neúnavne otvára nové a nové témy hodné detailného prebádania.

Oddelenie architektúry alebo v skratke OA je platforma združujúca výskumníčky a výskumníkov s dlhodobým záujmom o skúmanie architektúry a urbanizmu 20. a 21. storočia. Zameriavajú sa pritom najmä na dobový spoločenský kontext a otázky ochrany kultúrneho dedičstva. Kolektív okrem Henriety Moravčíkovej tvoria Katarína Haberlandová, Peter Szalay, Laura Krišteková, Monika Bočková a Gabriela Smetanová.

Na pôde OA vzniká podstatná časť základnej historiografickej literatúry o slovenskej modernej architektúre. Spomeňme aspoň Architektúra 20. storočia na Slovensku, Bratislava: atlas sídlisk, Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku, Architekt Friedrich Weinwurm, Moderná Bratislava, Vojnová Bratislava alebo Bratislava (ne)plánované mesto.

OA stojí aj za digitálnou online databázou Register modernej architektúry, ktorá sprostredkúva informácie o najvýznamnejších dielach modernej architektúry na Slovensku. Nesmieme vynechať ani dôležité aktivity v rámci DOCOMOMO, medzinárodnej organizácie na dokumentáciu a ochranu architektúry a urbanizmu moderného hnutia. OA edične zabezpečuje vydávanie vedeckého časopisu Architektúra & urbanizmus, ktorý publikuje výsledky skúmania architektúry a urbanizmu 20. a 21. storočia so zameraním na Strednú Európu. Podstatnú súčasť výskumnej práce OA predstavuje reflexia súčasnej architektúry. Svedčí o tom aj najnovšia kniha Správa o slovenskej architektúre.

Podujatie prebieha v rámci festivalu DAAD - Dni architektúry a dizajnu 2023. Pozrite si kompletný program festivalu.